Usluga periodične kontrole rada pumpi KSB u pumpnim stanicama vodovoda i kanalizacije, broj jnmv 54/20 – javna nabavka male vrednosti usluga

Oznaka: 54/20

Datum objavljivanja: 04.08.2020.

Rok za podnošenje ponuda: 12.08.2020. do 10.00h

Poziv za podnošenje ponuda 54-20

Konkursna dokumentacija 54-20

Odluka o dodeli ugovora br.54-20

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 54-20

 

EnglishGermanRussianSerbian