Услуга одржавања софтвера информационог система служби ФОКМ и ХОКМ – Кориснички центар – Јавна набавка мале вредности услуга

Ознака: 92/19

Датум објављивања: 21.11.2019.

Рок за подношење понуда: 29.11.2019. do 10.00h

Позив за подношење понуда 92-19

Конкурсна документација 92-19

Одлука о додели уговора 92-19

Обавештење о заљученом уговору 92-19