Услуга израде усклађивања пројектно техничке документације за реконструкцију пумпне станице код цркве у Лединцима – Друга фаза квалификационог поступка . бр.јн 26-И-С/18

Ознака:26-И-С/18

Датум објављивања:05.12.2018.

Рок за подношење понуда:13.12.  до 12,30 часова

Позив за подношење понуда

Одлука о додели угобора

 

EnglishGermanRussianSerbian