УСЛУГА ИЗРАДЕ УСКЛАЂИВАЊА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ЗЛАТНЕ ГРЕДЕ У НОВОМ САДУ, II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА бр. 08-И-С/21

Ознака: 08-I-S/21

Датум објављивања: 14.05.2021.

Рок за подношење понуда: 24.05.2021. do 10,00 sati

Poziv za podnosenje ponuda -08-I-S/21

EnglishGermanRussianSerbian