Usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju potisa CS Liman 4 u Novom Sadu – II faza kvalifikacionog postupka, broj 28-I-S/20

Oznaka: 28-I-S/20

Datum objavljivanja: 22.12.2020.

Rok za podnošenje ponuda: 30.12.2020.  do 10,00 časova

Poziv za podnošenje ponude

Odluka o dodeli ugovora 28 I S 20 13.01.2021.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 28 I S 20

EnglishGermanRussianSerbian