Usluga izrade Idejnog projekta i projekta za izvođenje za izgradnju sekundarne vodovodne mreže u bloku ulica između ulica Đakona Avakuma, Živojina Ćuluma i kanala DTD u Novom Sadu-druga faza kvalifikacionog postupka 28-I-S/18

Oznaka: 28-I-S/18

Datum objavljivanja: 07.12.2018.

Rok za podnošenje ponuda: 17.12.2018. do 10.30h

Poziv za podnošenje ponuda 28-I-S-18

Odluka o dodeli ugovora 28-I-S-2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 28-I-S-18

EnglishGermanRussianSerbian