USLUGA IZRADE ELABORATA O REZERVAMA PODZEMNE VODE – II FAZA KVALIFIKACIONOG POSTUPKA – 36-I-S/20

Oznaka: 36-I-S/20

Datum objavljivanja: 10.07.2020.

Rok za podnošenje ponuda: 20.07.2020. do 11.00h

Poziv za podnošenje ponuda - 36-I-S-20

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

EnglishGermanRussianSerbian