Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење резервних копија -ЈНМВ 67/19