Услуга испитивања квалитета отпадних и пречишћених вода на погонима за пречишћавање отпадних вода,Јн бр. 60/20

Ознака: 60/20

Датум објављивања: 08.01.2021.

Рок за подношење понуда: 18.01.2021. до 08,00

Позив за подношење понуда

Kонкурсна документација

Одговор на питања

EnglishGermanRussianSerbian