Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација-ЈНМВ 10/19

Ознака: 10/2019

Датум објављивања: 26.02.2019.

Рок за подношење понуда: 06.03.2019. do 10.00h

Позив за подношење понуда 10-19

Конкурсна документација 10-19

Одлука о додели уговора 10-19

Обавештење о закљученом уговору 10-19