Услуга имплементације постројења за пречишћавање отпадних вода у канализациони InVIEW Web SCADA систем-ЈНМВ 64/19

Ознака: 64/2019

Датум објављивања: 23.07.2019.

Рок за подношење понуда: 31.07.2019. do 10.30h

Позив за подношење понуда 64-19

Конкурсна документација 64-19

Одлука о додели уговора 64-19

Обавештење о закљученом уговору 64-19