Услуга имплементације постројења за пречишћавање отпадних вода у канализациони InVIEW Web SCADA систем-ЈНМВ 21/19

Ознака: 21/2019

Датум објављивања: 01.04.2019.

Рок за подношење понуда: 09.04.2019. do 11.30h

Позив за подношење понуда 21-19

Конкурсна документација 21-19

Одлука о обустави поступка 21-19

Обавештење о обустави поступка 21-19

 

 

 

EnglishGermanRussianSerbian