Upozorenje pred isključenje sa vodovodne mreže

JKP “Vodovod i kanalizacija” počelo je da šalje upozorenja pred isključenje sa vodovodne mreže korisnicima koji imaju dugovanja za utrošenu hladnu vodu. Reč je o potrošačima koji su od avgusta 2017. godine dobili dve opomene, a nisu izmirili dug. Opomene su poslate na više od 2.500 adresa, poslovnim potrošačima, ali i korisinicima u individualnom tipu stanovanja.

Upozorenja se šalju u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu organizovanja poslova u vršenju komunalnih delatnosti isporuke vode i uklanjanja voda (Sl. list Grada Novog Sada br: 60/10; 8/11 - ispr. i br. 38/2011). Nesavesni građani će, najranije u roku od 48, odnosno 72 sata, od dana prijema upozorenja, biti privremeno isključeni sa javnog sistema vodovoda i kanalizacije. O svakom pojedinačnom isključenju biće obaveštena komunalna inspekcija.

Troškove isključenja odnosno ponovnog priključenja na mrežu snosi sam korisnik. Oni će mu biti naplaćeni prilikom uključenja, kad izmiri sva dugovanja, što u skladu sa zakonom podrazumeva i pripadajuću kamatu i obračunati PDV. Ukoliko dužnik želi da izbegne ove troškove, u roku od 24 sata, od prijema obaveštenja, treba da plati dug.

Neizmirene obaveze mogu da se plate svakog radnog dana, od 8 do 14 sati, na blagajni preduzeća, koja se nalazi u prizemlju Spensa, preko puta ulaza na zatvorene bazene ili uplatom na tekući račun, 105 – 32308 – 08 kod AIK banke a.d. Niš, filijala Novi Sad.

Za sve dodatne informacije potrebno je doći u Službu naplate i potraživanja, u Masarikovoj 17 ili pozvati broj telefona 021/488-33-57.

 

 

Sektor Odnosi s javnošću
JKP Vodovod i kanalizacija
Novi Sad, 21.11.2017.

EnglishGermanRussianSerbian