Уочено загађење у насељу Руменка

У понедељак, 10. 8. 2020. на постројењу за пречишћавање отпадних вода у насељу Руменка примећена је већа количина муља која је доспела до постројења током ноћи, дакле са недеље на понедељак. Екипа ЈКП “Водовод и канализација” је у понедељак ујутро одмах изашла на терен. По узорцима који су предати нашој лабораторији утврђено је да је у питању  муљ са извесним  траговима деривате нафте. Испуштена количина могла је да угрози рад постројења, али то се није догодило, будући да је испуштање материје на време примећено и задржано у предбазену за пречишћавање отпадних вода, односно, егализационом базену. Изласком на терен екипа ЈКП “Водовод и канализација” је узорковала материју на више места тражећи потенцијалне правце загађења и тада је утврђено да је загађење дошло из правца улица које су уз сам насип. Контролом неколико привредних субјеката није утврђено да су они прекршиоци, те је највероватније загађење дело индивидуалног чина. Случај је пријављен надлежној инспекцији, али и ми пратимо потенцијално сумњиве прекршиоце како би утврдили починиоца. Штета није учињена искључиво захваљујући правовременој реакцији екипе ЈКП “Водовод и канализација”, такође наглашавамо да ће екипе до даљег пратити поменуто подручје у насељу Руменка.