Сумирање резултата грађевинске сезоне

Током 2018. године, Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ спровело је неколико важних инвестиција у комуналнoм систему Града. Завршени су сви радови који су започети у 2017. години, а оно што бисмо посебно издвојили јесте изградња водоводне мреже за другу висинску зону у Буковцу те почетак радова на изградњи резервоара за насеље Буковац и изградњу нове црпне станице – НГЦ 1 код Кванташке пијаце. Такође, током ове грађевинске сезоне, изграђено је око 440 појединачних прикључака на водоводну мрежу и око 100 прикључака на канализациону мрежу кроз појединачну израдњу. Ово указује на повећан број инвеститора али и чињеницу да је у историји постојања предузећа и досадашњег рада ово највећи број изграђених појединачних прикључака до сада.

 

За другу висинску зону у Буковцу утрошено је 30 милиона динара, а водоводна мрежа ће са постављањем резервоара бити потпуна и коначна. С том инвестицијом побољшаће се досадашње водоснабдевање у Буковцу. Уговорена је изградња и опремање НГЦ 1, вредности 860 милиона динара, а радови су кренули у другој половини децембра. Тендерска документација је била обимна јер је у питању захтеван посао и комплексна инвестиција. У припрему су били укључени сви, од електро-инжењера до геолога, јер је реч о великим дубинама ископавања. То је објекат од велике важности за функционисање Новог Сада и који се гради једном у 50 година. Изградња НГЦ 1 представља предуслов за изградњу Централног пречистача отпадних вода. У питању је капитални пројекат и представљаће историјски подухват нашег града јер Нови Сад никада није имао инвестицију сличне вредности. НГЦ 1 је кључни објекат јер ће се у њу сводити сливови са бачке стране града.

 

Такође, у 2018. години завршено је измештање водоводне и канализационе мреже на ауто-путу. Изграђена је водоводна мрежа на Староиришком путу те реконструисана канализација у Улици Јанка Чмелика. У склопу ове грађевинске сезоне, рађена је регенерација бунара на Петроварадинској ади и Ратном острву, а започета је и реконструкција водоводне мреже у Његошовој улици у Каћу. Завршили смо радове на реконструкцији доводника на Петроварадинској ади и повезивање са новим цевоводом на новом Жежељевом мосту. Реализовано је више од 70% пријављених захтева за изградњу канализационих прикључака у насељу Будисава.

 

Кад је реч о канализационим прикључцима, урађено је више од 1.000 прикључака. Исти посао ћемо наставити и током наредне године. Оно што је новина, када је реч о изградњи прикључака, јесте чињеница да је током новембра 2018. године измењен Закон о озакоњењу објеката. Да би објекат био легално прикључен на водоводну или канализациону мрежу, неопходно је да се оконча поступак озакоњења, тј. легализације.

За 2019. годину свакако се издваја почетак изградње дела доводника за Бегеч, тачније од Улице Бранка Ћопића на Адицама до кружног тока у Ветернику. За почетак радова Град је издвојио 100 милиона динара и тиме ће се додатно стабилизовати водоснабдевање Ветерника и Футога. За комплетну изградњу доводника за Бегеч, потребно је издвојити 250 милиона динара, док је за реконструкцију постојеће водоводне мреже неопходно уложити 160 милиона динара и 30 милиона за регенерацију изворишта.  Реч је о великој инвестицији за коју је потребан дужи временски рок да се реализује.

 

Такође, током наредне године у плану је и изградња комплетне секундарне мреже за станове за војску и полицију, које држава гради на Југовићеву, као и реконструкцију обе мреже за делове Подбаре. Настављамо радове на регенерацији бунара и санацији филтерских поља. То је посао који се обављао и током претходне две године и спада у послове редовног одржавања. У склопу поменутих послова, радићемо и чишћење цевовода сирове воде.

Осветљење рени бунара на изворишту „Штранд“ на Кеју је, такође, један од послова који су обављени ове године. Тиме је завршено планирано уређење ових објеката, а расвета се уклопила у простор за рекреацију, што Кеј и јесте. С обзиром на то да су рени бунари непосредна зона заштите и да је околина била запуштена, реконструкцијом расвете на рени бунарима добијен је један потпуно уређен и безбедан простор у складу с околином.

Лабораторија Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ је у току 2018. године  успешно прошла прву надзорну проверу компетентности од стране Акредитационог тела Србије у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 и тиме потврдила да обезбеђује квалитет услуга у свим фазама рада. Потписан је Споразум о пословно-техничкој сарадњи између Министарства заштите животне средине – Агенције за заштиту животне средине и ЈКП-а “Водовод и канализација“ Нови Сад, којим се успоставља и подстиче сарадња у области праћења квалитета вода. Општи циљ је еколошког карактера   и подразумева подизање свести о важности очувања водних ресурса путем размене информација о квалитету вода.

 

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ планира да током наредне грађевинске сезоне изради неколико значајних пројеката. Између осталог, то су пројекти за реконструкцију канализационе мреже у Улици Бановински пролаз, паркинга у дворишту Скупштине града, реконструкцију Улице Николе Тесле, с изградњом црпне станице, затим спајање јужног и северног слива од Радничке улице до Кванташке пијаце који су у склопу пројекта изградње Централног пречистача отпадних вода.

 

У плану је и израда пројеката реконструкције канализационе мреже од Авијатичарске улице до Булевара краља Петра Првог. У питању је проблематична деоница јер је цео тај потез грађен у различитим временским периодима. Цеви нису на истим дубинама јер је то био рубни део града када је канализација рађена. Такође, вршићемо и студију хидрауличне анализе, како бисмо испунили захтеве предвиђене Законом о заштити од пожара, јер је јавна мрежа предвиђена за гашење пожара те је неопходно да се уради анализа за цео град.