Смањен притисак у Ветернику и Футогу због изградње доводника за Бегеч

Како би се сагледали сви проблеми који се тичу водоснабдевања одређених делова Ветерника где нема легално изграђене водоводне мреже и заједнички изнашла могућа решења, Урош Лончар, в. д. директора ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, састао се јуче са представницима грађана тих делова Ветерника, извођачем радова, као и надзорним органом. Тренутно је водоснабдевање отежано у делу насеља од Радивоја Кораћа до Атара 19, где су становници махом сами градили мрежу. Том приликом им је предочено да ће руководство ЈКП „Водовод и канализација“ на челу са директором учинити све што је у њиховој могућности да се предвиде средства у финансијском плану за следећу годину и уради пројекат са грађевинском дозволом за све улице на поменутом потезу, како би се могло почети са изградњом нове мреже. У међувремену, очекује се да ће за двадесетак дана бити урађено ново чвориште што ће допринети повећању притиска у мрежи и у секундарном воду, те становницима обезбедити потребне количине воде.

Тренутно се изводе радови на изградњи доводника за Бегеч, тачније трећа фаза радова од улаза у Футог до Грмечке улице, и притисак у мрежи је смањен из разлога што су потрошачи са нелегалне мреже искључени са главног доводника, на коме не смеју да постоје прикључци, те пребачени на секундарни вод. Наиме, великим делом трасе од Новог Сада ка Ветернику и Футогу ишла су два цевовода, Ø350 и Ø250. На место Ø250 поставља се цевовод пречника Ø400, два паралелна цевовода, који ће појачати снабдевање превасходно Ветерника и Футога јер имају малу количину воде, међутим проблеми су огромни будући да су се последњих 20 година Ветерник и Футог значајно изградили. Током ових радова ЈКП „Водовод и канализација“ вршило је контролу свих постојећих прикључака и значајно смањило број нелегалних прикључења на водоводну мрежу што треба да допринесе уреднијем водоснабдевању у будућности.