Саопштење ЈКП-а „Водовод и канализација“ поводом нетачних навода у вези са изградњом НГЦ1

Нова црпна станица - НГЦ1, која је у фази изградње, пројектована је у складу са важећом правном регулативом Републике Србије и у складу са европским нормама. Приликом израде техничке документације, са посебном пажњом је вођено рачуна о чињеници да ће се објекат налазити у непосредној близини стамбених зграда, Кванташке пијаце и шеталишта уз кеј са спортским садржајима.

Сходно томе, пројектован је потпуно изолован објекат, са немогућношћу изласка загађеног „смрдљивог“ ваздуха из објекта. Ваздух ће се пречишћавати ваздушним филтерима са активним угљем пре испуштања у атмосферу, тако да ће непријатни мириси бити у потпуности елиминисани.

Нови објекат ће бити опремљен двоструким решеткама, грубим и финим, тако да ће се уклањати све чврсте честице пречника већег од 6мм. Ово је у складу са европским нормама, тако да ће вода која доспева у Дунав, на месту новог излива, бити практично без отпадака.

Уз то, према новој концепцији канализационог система, комплетне количине атмосферских и отпадних вода северног и јужног градског слива ће се препумпавати новом пумпном станицом НГЦ1 и постојећом ГЦ2. При томе ће постојећа ГЦ2 служити за одвод само најјачих пљускова, односно радиће само неколико пута годишње, а остали део године ће бити у приправности тако да се из ње и из постојећег изливног колектора неће ширити непријатни мириси.

Наставак израде техничке документације за изградњу Централног постројења за пречишћавање отпадних вода Новог Сада улази ове године у фазу израде студије изводљивости са идејним пројектом, за шта су обезбеђена средства Европске уније. Изградња поменутих објеката, који чине једну функционалну целину, заједно са свим осталим објектима инфраструктуре који треба да обезбеде несметано функционисање будућег пречистача (ЦППОВ), где спада и колектор од постојеће црпне станице ГЦ1 на крају Радничке улице до НГЦ1, биће пажљиво координисана у наредном периоду.

У плану ЈКП-а „Водовод и канализација“ за 2019. годину предвиђена је израда пројектне документације будућег спајања постојеће НГЦ1 и НГЦ2.

 

 

У Новом Саду,

13.2.2019.

 

Сектор „Односи с јавношћу“

ЈКП „Водовод и канализација“