Санација канализационог испуста

Бедем који штити Нови Сад од високог водостаја Дунава одронио се на месту канализационог испуста, што је проузроковало оштећење истог. Да би се тај део обалоутврде санирао, неопходно је да се првенствено санира део хаварисаног бетонског колектора. Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, након завршене припреме документације о набавци, расписало је јавну набавку за избор извођача радова која је објављена на Порталу јавних набавки. Тренутно је у току преглед и стручна оцена пристиглих понуда, након које се, уколико документиција буде исправна, очекује закључење уговора за максимално 14 дана.

Након завршетка НГЦ1 код Кванташке пијаце изграђен је и нови излив у Дунав, у складу са условима Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ из Новог Сада. Међутим, због лоше хидролошке ситуације, где је ниво Дунава скоро две године био изузетно низак, на изливу се формирало слапиште које је допринело ерозији обале испод излива, што је даље проузроковало урушавање камених призми којима је обложен насип. У јулу прошле године уочено је да се камене призме слежу и одмах је ангажован пројектант који је израдио Елаборат санације излива.

За ову годину предузеће је обезбедило средства у износу од 17 милиона динара за санацију канализационог испуста. Оно што је важно напоменути јесте да функционалност насипа није угрожена. Санација хаварисаног дела бетонског колектора и обалоутврде обављаће се са површинског дела реке уз помоћ баржи.