2020 — Набавки на хтори ше нє применює закон о Явних набавкох

Позив за подношење понуда — 86-20-П

Позив -93-20-П Услуга проширеног одржавања информационог система Корис

Позив за подношење понуда 95-20-П

 

Контакт центар