Реконструкција водоводне мреже у Буковцу

ЈКП „Водовод и канализација“ је пре 20 дана започело радове на реконструкцији буковачког доводника, а по Уговору са грађевинским предузећем „Градитељ НС“ од 14.11.2018. године.
Доводник иде Месечевом улицом из Улице Соње Маринковић у Сремској Каменици и преко винограда долази до прекидне коморе „Буковац“, одакле иде у насеље Буковац. С обзиром на то да је реч о изузетно старом и дотрајалом доводнику, циљ његове реконструкције јесте смањење губитака воде на том делу, које је износило 4 – 5 л/сец како су показала досадашња мерења протока. Дужина цеви која се мења, т.ј. дужина доводног дела, износи 1.024 м, а паралелно са реконструкцијом ради се и на изградњи секундарне водоводне мреже у дужини од 700 м, која тамо није постојала, а чиме ће се омогућити прикључење потрошача, као и заштитити доводник од дивљих прикључака.
Предвиђени рок за завршетак радова је 70 дана, међутим, добар део посла је већ завршен, направљен је читав повезни цевовод и постоји могућност да ће бити завршени и пре рока. Вредност ове инвестиције износи приближно 10 милиона динара.