РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ НОВЕ ГЛАВНЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ – НГЦ1

Данас је одржана конференција за новинаре на локaлитету где су, 17. децембра 2018. године, отпочели радови на изградњи нове главне црпне станице – НГЦ1. Присутнима су се обратили Милош Вучевић, градоначелник Новог Сада и Гвозден Перковић, директор ЈКП-а „Водовод и канализација“.

Извођач радова је „Енерготехника - Јужна Бачка д.о.о. Нови Сад“ а уговорени рок за завршетак радова је 400 календарских дана.

– Нова црпна станица – НГЦ1, која је у фази изградње, пројектована је у складу са важећом правном регулативом Републике Србије и у складу са европским нормама. Приликом израде техничке документације, са посебном пажњом је вођено рачуна о чињеници да ће се објекат налазити у непосредној близини стамбених зграда, Кванташке пијаце и шеталишта уз Кеј. Сходно томе, пројектован је потпуно изолован објекат, са немогућношћу изласка загађеног ваздуха са непријатним мирисом из објекта. Ваздух ће се пре испуштања у атмосферу пречишћавати на ваздушним филтерима са активним угљем, тако да ће непријатни мириси бити у потпуности елиминисани. Нови излив у Дунав је нижи од постојећег, тако да ће дужи временски период бити потопљен од стране Дунава, што је повољније за заштиту од ширења непријатних мириса. Град ће, заједно са Покрајином, инвестирати 280 милиона динара у уређење Улице Марка Миљанова која ће бити булеварског типа, а радићемо и на реконструкцији више улица у Алмашком крају, тако да ће тај део града осетити један снажан инвестициони циклус – навео је градоначелник.

Према речима директора ЈКП-а „Водовод и канализација“, нова главна црпна станица НГЦ1 треба у потпуности да замени постојећу главну црпну станицу ГЦ1, која се налази на раскрсници Радничке улице и Кеја жртава рације.

– ГЦ1 је у функцији још од почетка шездесетих година и служи за одвођење отпадних и атмосферских вода јужног градског слива канализације. На датој локацији предвиђа се довођење свих отпадних вода градског подручја леве обале Дунава као и одвод ка будућој локацији централног постројења за пречишћавање отпадних вода. Самим тим дати локалитет је од стратешког значаја за одбрану од плављења града услед јаких киша – изјавио је Гвозден Перковић.

Наставак израде техничке документације за изградњу централног постројења за пречишћавање отпадних вода Новог Сада улази ове године у фазу израде студије изводљивости са идејним пројектом, за шта су обезбеђена средства гранта Европске уније. Изградња поменутих објеката који чине једну функционалну целину, заједно са свим осталим објектима инфраструктуре који треба да обезбеде несметано функционисање будућег пречистача (ЦППОВ), где спада и колектор од постојеће црпне станице ГЦ1 на крају улице Радничке до НГЦ1, биће пажљиво координисана у наредном периоду.