Радови на изградњи доводника за Бегеч

Средином септембра почели су радови на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада. Вредност ове инвестиције износи 115 милиона динара, извођач радова је DOO Bulevar Company Novi Sad, док је рок за завршетак радова шест месеци.

У питању је изградња доводника укупне дужине 3,5 км. Овим пројектом је предвиђено да се азбест-цементни цевовод укине и уместо њега поставе челичне цеви пречника 400 мм.

Док радови буду трајали, становници Ветерника и Футога повремено ће остајати без воде и то искључиво у ситуацијама када се буду радили шахтови. До прекида евентуално може доћи и уколико се током радова десе хаварије које је тешко предвидети.

Садашњи азбест-цементни цевоводи су времешни, подложни хаваријама и мале су пропусне моћи. Изградњом новог дуктилног цевовода фи 400 мм према Ветернику и Футогу, као и Бегечу, значајно ће се повећати количина допремљене питке воде за наведена насеља.

Током ових радова ЈКП „Водовод и канализација“ извршиће контролу свих постојећих прикључака што ће значајно смањити број нелегалних прикључења на водоводну мрежу и тиме допринети уреднијем водоснабдевању у будућности.