RADIONICA ZA JAVNOST I STEJKHOLDERE

U Privrednoj komori Vojvodine u „Master“ centru Novosadskog sajma, u ponedeljak, 17. 9. 2019, održaće se završna konferencija za javnost i stejkholdere pod nazivom „Nadzor, predviđanje i razvoj onlajn sistema ranog upozoravanja za obimne padavine i pluvijalne poplave u urbanim oblastima u pograničnom regionu Mađarske i Srbije“ koju organizuje JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad, a koja je sufinansirana od strane Evropske unije preko Interreg – IPA CBC Mađarska – Srbija programa.

Konferencija za medije počeće u 9:30 sati, dok će celokupan program koji uključuje predavanja, radionice i diskusije trajati do 14:30 sati.

Dobro došli,

Sektor "Odnosi sa javnošću"

JKP "Vodovod i kanalizacija"

EnglishGermanRussianSerbian