Позив суграђанима да измире дуговања

ЈКП “Водовод и канализација” почело је да шаље опомене пред извршење корисницима који имају дуговања за хладну воду. Опомене су послате на више од 2.500 адреса пословним потрошачима, али и корисницима у индивидуалном типу становања. Правни и приватни потрошачи који добију опомену пред извршење имају осам дана рок да измире дуговање. Уколико се то не деси, ЈКП “Водовод и канализација” ће бити приморано да преко извршитеља покрене поступак наплате потраживања за утрошену хладну воду у складу са законом, што подразумева и затезну камату.

Дужници могу да измире обавезе сваког радног дана од 8 до 14 сати на благајни предузећа која се налази у приземљу Спенса, преко пута улаза на затворене базене или уплатом на текући рачун 105 – 32308 – 08 код АИК банке а.д. Ниш, филијала Нови Сад.

ЈКП „Водовод и канализација“ ће изаћи у сусрет свим дужницима тако што ће им омогућити да своја дуговања отплате у неколико рата. Све додатне информације могу добити на број телефона 021/488-33-33 или да директно посете Службу наплате и потраживања у Масариковој 17.

Сектор Односи с јавношћу
ЈКП Водовод и канализација
Нови Сад, 28.09.2017.

EnglishGermanRussianSerbian