Повећана потрошња воде на сремској страни

Због енормне потрошње воде на сремској страни града, која износи више од 40 одсто од уобичајене, дошло је до значајног смањења притиска и отежаног водоснабдевања у овом делу града... Изузетна потрошња се односи првенствено на насеље Поповица, чија је потрошња пијаће воде током данашњег дана удвостручена, до те мере да су њени резервоари готово испражњени. Услед ове ситуације ЈКП "Водовод и канализација" принуђено је да смањи притисак у овој градској зони како би се до јутра водоснабдевање нормализовало на целокупној територији сремске стране града. ЈКП "Водовод и канализација" још једном апелује на рационалну потрошњу пијаће воде, поготово на сремској страни града. У супротном, предузеће ће бити принуђено да уводи рестриктивне мере.
Пијаћа вода није неисцрпан ресурс и морамо је трошити наменски и рационално.