Потрошња пијаће воде и даље изузетно повећана

Мерни инструменти у Фабрици воде и даље региструју повећану потрошњу пијаће воде, поготово у индивидуалном типу становања. Захваљујући рестриктивним мерама од синоћ, успели смо да напунимо све резервоаре и за данас нису предвиђена наменска искључења воде. Међутим, с обзиром на изузетно појачану потрошњу која се бележи током целог дана, бићемо опет приморани, уколико се овакав тренд утрошка потрошње настави да применимо рестриктивне мере у наредном периоду.

Стога, изнова упућујемо апел суграђанима, поготово корисницима који живе и бораве у индивидуалном типу становања на рационалну потрошњу и подсећамо да се вода која долази до крајњих корисника, искључиво користи за пиће, санитарне потребе и кување. ЈКП „Водовод и канализација” наглашава да активности као што су наводњавање пољопривредних површина, заливање зелених површина, пуњење индивидуалних резервоара, бунара и базена, поливање и хлађење плочника, тераса и дворишта, прање возила, злоупотреба хидраната и слично, представљају ненаменску, неодговорну и нерационалну потрошњу воде за пиће.