Постављене јавне чесме у Боцкама

Након изградње прве фазе водоводне мреже у насељу Боцке и добијених позитивних резултата о квалитету воде у цевоводу, ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад је на уличним хидрантима поставило три привремене јавне чесме. На овај начин се грађанима целог насеља омогућава привремено снабдевање пијаћом водом за време трајања привремених мера у Републици Србији изазваних пандeмијом вируса COVID-19.

Привремене чесме су постављене на следећим локацијама:

  • Трешњина улица код кућног броја 3
  • Борова улица код кућног броја 15
  • Угао улица Провалије и Љиљана