Почињу радови на реконструкцији канализационе мреже на Подбари

У понедељак, 17. 10. 2022. године, почињу радови на реконструкцији канализационе мреже на Подбари, односно радови на реализацији Релевантног Анекса бр. 70 у оквиру Пројекта „Чиста Србија“. Овим радовима ће бити обухваћене улице Скерлићева, Златне греде, Милована Видаковића, део улице Ђорђа Јовановића од Златне греде до Косовске и део Улице Саве Вуковића од Скерлићеве до Земљане ћуприје.

Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2021-222-8-3-ИИ, од 30. новембра 2021. године, Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад је, као Инвеститор, задужено да у име и за рачун Града Новог Сада предузме све мере и активности на реализацији предметног Анекса.

Финансијер Пројекта „Чиста Србија“ је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, а радове ће изводити „CRBC SERBIA OGRANAK BEOGRAD“ са својим подизвођачима.

Надзор над извођењем радова у име Инвеститора и Финансијера је „EPTISA“ Београд.