Почињу припреме за санацију канализационог испуста на Београдском кеју

Након вишемесечног постепеног урушавања насипа на Београдском кеју услед лоше хидролошке ситуације, тачније готово двогодишњег ниског водостаја Дунава, на канализационом изливу се формирало слапиште које је допринело ерозији обале испод излива и даље проузроковало урушавање камених призми којима је насип обложен.

У другом кварталу ове године расписан је тендер за санацију и реконструкцију канализационог излива на том делу насипа, а након стручне оцене уговор је склопљен са фирмама ГП „Градитељ НС“ из Новог Сада и „Регулације“ д.о.о. из Сремске Митровице. Почетак санације највише ће зависити од висине водостаја Дунава.

Према информацијама ЈВП „Воде Војводине“, у наредних 20 дана постоји могућност да дође до опадања водостаја, чиме ће се створити услови за почетак прве фазе санације, која ће се обављати са површинског дела реке уз помоћ баржи, док је рок за завршетак радова 45 календарских дана. Извођач радова је, по налогу ЈКП „Водовод и канализација“, већ започео са постављањем металне ограде, како због безбедности, тако и ради физичког обезбеђења места будућих радова.