Почиње реконструкција канализационе мреже на Лиману 2

Данас почињу припремни радови на реконструкцији канализационе мреже и прикључака на Лиману 2, као наставак реализације Релевантног Анекса бр. 70, у оквиру Пројекта „Чиста Србија“. Радовима ће бити обухваћен простор ограничен Булеваром цара Лазара, Булеваром ослобођења, Булеваром деспота Стефана и Фрушкогорском улицом. Предметни радови обухватају реконструкцију дотрајале примарне и секундарне канализационе мреже, као и постојећих канализационих кућних прикључака укупне дужине 8.934 м. Локација почетка радова је Раваничка улица, где ће се започети раскопавање у понедељак, 14. 11. 2022. године. Регулисање саобраћаја и затварање улица пратиће динамику извођења радова, о чему ће грађани бити благовремено обавештени.

Радови се изводе у складу са израђеном пројектно-техничком документацијом, важећим одобрењима за извођење радова и свим неопходним сагласностима који прате ову врсту радова. Радови ће трајати до краја јула 2023. године.

Закључком Градског већа Града Новог Сада број:352-1/2021-222-8-3-II од 30. новембра 2021. године, JKP „Водовод и канализација“ Нови Сад задужено је да у име и за рачун Града Новог Сада, као Инвеститор, предузме све мере и активности на реализацији предметног пројекта.

Финансијер Пројекта „Чиста Србија“ је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, које је извршило избор извођача за предметне радове као и избор Надзора над извођењем радова.

Извођач радова је „China Road and Bridge Corporation“ или скраћено „CRBC Serbia OGRANAK BEOGRAD“ Београд, са својим подизвођачима, у складу са Пројектом „Чиста Србија“.

Надзор над извођењем радова у име Инвеститора и Финансијера је „ЕПТИСА“ Београд.

Молимо суграђане за разумевање и стрпљење јер је ово изузетно значајан пројекат из разлога што се након 50 година почиње са радовима на замени дотрајале канализационе мреже.