Почиње реконструкција канализационе мреже на Лиману 1

У петак, 16. 12. 2022. године, почињу припремни радови на реконструкцији канализационе мреже и прикључака на ЛИМАНУ 1, као наставак реализације Релевантног Анекса бр. 70. (Пројекат „Чиста Србија“). Радовима ће бити обухваћен простор ограничен улицама Фрушкогорска, Булевар цара Лазара (од угла са Фрушкогорском улицом до Кеја жртава рације) и Сунчани кеј. Предметни радови обухватају реконструкцију дотрајале примарне и секундарне канализационе мреже, као и постојећих канализационих кућних прикључака, укупне дужине 11.238 м. Локација почетка радова је Улица Драге Спасић, где ће се 16. 12. 2022. године започети раскопавање. Регулисање саобраћаја и затварање улица пратиће динамику извођења радова, о чему ће грађани бити благовремено обавештени.

Радови се изводе у складу са израђеном пројектно-техничком документацијом, важећим одобрењима за извођење радова и свим неопходним сагласностима који прате ову врсту радова. Радови ће трајати до краја 2023. године.

Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2021-222-8-3-II од 30. новембра 2021. године, Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад, задужено је да у име и за рачун Града Новог Сада, као Инвеститор, предузме све мере и активности на реализацији предметног пројекта.

Финансијер Пројекта „Чиста Србија“ је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, које је извршило избор извођача за предметне радове као и избор Надзорног органа над извођењем радова.

Извођач радова је "China Road and Bridge Corporation" или скраћено CRBC SERBIA OGRANAK BEOGRAD“ Београд, са својим подизвођачима, у складу са Пројектом „Чиста Србија“.

Надзор над извођењем радова у име Инвеститора и Финансијера  је „ЕПТИСА“ Београд.