Почела друга фаза санације канализационог излива НГЦ 1 на Београдском кеју

Почела је друга фаза санације канализационог излива НГЦ 1 на Београдском кеју.

Радови подразумевају скидање оштећене камене облоге са обале и постављање нове, односно ињектирање испод колектора, израду обалоутврде и бетонирање (заливање слапишног дела). Завршетак радова ће зависити од водостаја Дунава.

Подсећамо да се вишемесечно, постепено урушавање насипа на Београдском кеју десило услед лоше хидролошке ситуације, тачније готово двогодишњег ниског водостаја Дунава. Стога се на канализационом изливу формирало слапиште које је допринело ерозији обале испод излива и даље проузроковало урушавање камених призми којима је насип обложен.