Oсветљени рени бунари на кеју

ЈКП „Водовод и канализација“ реконструисало је расвету на рени бунарима на Кеју, од Филозофског факултета до Штранда. Тиме је планирано уређење ових објеката завршено, а расвета се уклопила у простор за рекреацију, што Кеј и јесте. С обзиром на то да су рени бунари непосредна зона заштите и да је околина била запуштена, реконструкцијом расвете на рени бунарима добијен је један потпуно уређен и безбедан простор у складу с околином.