Organizaciona šema

DIREKTOR I KABINET

• JEDINICA ZA INTERNU REVIZIJU
• SLUŽBA ZA KONTROLU JAVNIH NABAVKI
• TEHNIČKI DIREKTOR
• GLAVNI INŽENJER

SEKTOR VODOVOD

• SLUŽBA ODRŽAVANJA VODOVODNE MREŽE
• SLUŽBA PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE VODE
• SLUŽBA MAŠINSKOG ODRŽAVANJA OBJEKATA VODOVODA
• SLUŽBA ELEKTRO-TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKATA VODOVODA
-ODELJENJE ELEKTRONSKOG ODRŽAVANJA OBJEKATA VODOVODA

SEKTOR KANALIZACIJA

• SLUŽBA FUNKCIONALNOG ODRŽAVANJA KANALIZACIONE MREŽE
• SLUŽBA HAVARIJSKOG ODRŽAVANJA KANALIZACIONE MREŽE I IZGRADNJE PRIKLJUČAKA
• SLUŽBA MAŠINSKOG ODRŽAVANJA OBJEKATA KANALIZACIJE
• SLUŽBA ELEKTRO-TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKATA KANALIZACIJE
• SLUŽBA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

INVESTICIONO TEHNIČKI SEKTOR

• SLUŽBA PRIPREME INVESTICIJA
• SLUŽBA RAZVOJA SISTEMA
• SLUŽBA PROJEKTOVANJA I REALIZACIJE
• SLUŽBA TEHNIČKE PRIPREME
• SLUŽBA MIS
-ODELJENJE ZA MONITORING VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE

SEKTOR ZA TEHNIČKU PODRŠKU

• SLUŽBA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
• SLUŽBA GIS
• SLUŽBA VOZNOG PARKA
• SLUŽBA TEKUĆEG ODRŽAVANJA OBJEKATA

SEKTOR PRAVNIH I OPŠTIH POSLOVA

• SLUŽBA PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA
• SLUŽBA ADMINISTRATIVNIH I OPŠTIH POSLOVA
• SLUŽBA LJUDSKIH POTENCIJALA

SEKTOR KOMERCIJALNIH POSLOVA

• SLUŽBA PRODAJE
• SLUŽBA NAPLATE POTRAŽIVANJA
• SLUŽBA ZA OČITAVANJE I KONTROLU VODOMERA
• SLUŽBA JAVNIH NABAVKI
• SLUŽBA MAGACINSKOG I NABAVNOG POSLOVANJA
• SLUŽBA POSLOVNO-TEHNIČKE SARADNJE I MEĐUNARODNIH PROJEKATA

SEKTOR FINANSIJSKIH POSLOVA

• SLUŽBA RAČUNOVODSTA
• SLUŽBA FINANSIJKE OPERATIVE
-ODELJENJE OBRAČUNA LIČNIH PRIMANJA
• SLUŽBA PLANA I ANALIZE

SEKTOR ODRŽAVANJA I ZAŠTITE

• SLUŽBA UNUTRAŠNJE KONTROLE
• SLUŽBA ZAŠTITE NA RADU I PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE
• SLUŽBA FIZIČKO TEHNIČKOG OBEZBEĐENJA I USLUŽNOG ODRŽAVANJA

SEKTOR ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

• SLUŽBA ZA SPOLJNE ODNOSE
• SLUŽBA KORISNIČKI SERVIS

SEKTOR ZA KONTROLU KVALITETA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

• SLUŽBA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
• SLUŽBA LABORATORIJE
-ODELJENJE HEMIJE VODE ZA PIĆE I OTPADNIH VODA
-ODELJENJE MIKROBIOLOGIJE I BIOLOGIJE VODA
• SLUŽBA SERVISIRANJA I OVERAVANJA VODOMERA
-ODELJENJE OVERAVANJA VODOMERA – KONTROLNO TELO
-ODELJENJE SERVISA VODOMERA
• SLUŽBA OBEZBEĐENJA KVALITETA

EnglishGermanRussianSerbian