Организациона шема

ДИРЕКТОР И КАБИНЕТ

• ЈЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ
• СЛУЖБА ЗА КОНТРОЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ
• ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР
• ГЛАВНИ ИНЖЕЊЕР

СЕКТОР ВОДОВОД

• СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ
• СЛУЖБА ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ
• СЛУЖБА МАШИНСКОГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА ВОДОВОДА
• СЛУЖБА ЕЛЕКТРО-ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА ВОДОВОДА
-ОДЕЉЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА ВОДОВОДА

СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИЈА

• СЛУЖБА ФУНКЦИОНАЛНОГ ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ
• СЛУЖБА ХАВАРИЈСКОГ ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И ИЗГРАДЊЕ ПРИКЉУЧАКА
• СЛУЖБА МАШИНСКОГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА КАНАЛИЗАЦИЈЕ
• СЛУЖБА ЕЛЕКТРО-ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА КАНАЛИЗАЦИЈЕ
• СЛУЖБА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

ИНВЕСТИЦИОНО ТЕХНИЧКИ СЕКТОР

• СЛУЖБА ПРИПРЕМЕ ИНВЕСТИЦИЈА
• СЛУЖБА РАЗВОЈА СИСТЕМА
• СЛУЖБА ПРОЈЕКТОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ
• СЛУЖБА ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ
• СЛУЖБА МИС
-ОДЕЉЕЊЕ ЗА МОНИТОРИНГ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКУ ПОДРШКУ

• СЛУЖБА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
• СЛУЖБА ГИС
• СЛУЖБА ВОЗНОГ ПАРКА
• СЛУЖБА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА

СЕКТОР ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА

• СЛУЖБА ПРАВНИХ И КАДРОВСКИХ ПОСЛОВА
• СЛУЖБА АДМИНИСТРАТИВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА
• СЛУЖБА ЉУДСКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА

СЕКТОР КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА

• СЛУЖБА ПРОДАЈЕ
• СЛУЖБА НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА
• СЛУЖБА ЗА ОЧИТАВАЊЕ И КОНТРОЛУ ВОДОМЕРА
• СЛУЖБА ЈАВНИХ НАБАВКИ
• СЛУЖБА МАГАЦИНСКОГ И НАБАВНОГ ПОСЛОВАЊА
• СЛУЖБА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКЕ САРАДЊЕ И МЕЂУНАРОДНИХ ПРОЈЕКАТА

СЕКТОР ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА

• СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТА
• СЛУЖБА ФИНАНСИЈКЕ ОПЕРАТИВЕ
-ОДЕЉЕЊЕ ОБРАЧУНА ЛИЧНИХ ПРИМАЊА
• СЛУЖБА ПЛАНА И АНАЛИЗЕ

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА И ЗАШТИТЕ

• СЛУЖБА УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ
• СЛУЖБА ЗАШТИТЕ НА РАДУ И ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ
• СЛУЖБА ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА И УСЛУЖНОГ ОДРЖАВАЊА

СЕКТОР ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ

• СЛУЖБА ЗА СПОЉНЕ ОДНОСЕ
• СЛУЖБА КОРИСНИЧКИ СЕРВИС

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

• СЛУЖБА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
• СЛУЖБА ЛАБОРАТОРИЈЕ
-ОДЕЉЕЊЕ ХЕМИЈЕ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ И ОТПАДНИХ ВОДА
-ОДЕЉЕЊЕ МИКРОБИОЛОГИЈЕ И БИОЛОГИЈЕ ВОДА
• СЛУЖБА СЕРВИСИРАЊА И ОВЕРАВАЊА ВОДОМЕРА
-ОДЕЉЕЊЕ ОВЕРАВАЊА ВОДОМЕРА – КОНТРОЛНО ТЕЛО
-ОДЕЉЕЊЕ СЕРВИСА ВОДОМЕРА
• СЛУЖБА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА

EnglishGermanRussianSerbian