Одговорно према најзначајнијем ресурсу

 

Разматрање светске водне кризе и лоцирање узрока због којих огроман број људи на планети нема приступ исправној води је овогодишња тема Светског дана вода под називом „Вода за све“.

 

Сходно томе и чињеници да заштита изворишта питке воде постаје све захтевнији задатак у савременом свету, тако и наше предузеће чини све да одговори овом комплексном задатку.

 

Наш град има три изворишта воде: Ратно острво, Петроварадинску аду и Штранд. Изворишта воде представљају прву зону санитарне заштите и у том делу се не могу градити или употребљавати објекти и постројења, користити земљиште или обављати друге делатности уколико исте угрожавају здравствену исправност воде на изворишту. Зоне санитарне заштите су унете у Просторни план Новог Сада, заведене су у урбанистичку документацију и самим тим су законски правоснажне.

 

Људски фактор итекако може утицати на квалитет воде, свесни ове чињенице, ЈКП "Водовод и канализација“  је поставило и упозоравајуће табле у непосредној близини бунара на извориштима. Упркос томе, спорадично ничу депоније, а предузеће и даље апелује на јавност да отпаду није место у близини изворишта. И овом приликом се обраћамо  јавности  са истом поруком - дајмо свој минимални допринос и одговорније се опходимо према ресурсима који су од виталног значаја за нас и нашу будућност. Осим тога, на Петроварадинској ади постоји ,,дивље насеље’’ које нема канализацију као и угоститељски објекат. Ове чињенице представљају проблеме који изискују додатно ангажовање запослених и опреме, што аутоматски повећава трошкове предузећа, који се не могу унапред планирати нити предвидети, како би вода која се испоручује грађанима била здрава и исправна за пиће.

Такође, низак водостај Дунава који временски траје дуже, знатно утиче на подземље, те статични ниво подземних вода пада, чиме се аутоматски смањује капацитет бунара. Прошло лето је било кишовито, стога није било проблема с притиском у славинама, па је у систем пуштено 1.300 литара, док технички максимум износи 1.500 литара у секунди. У случају екстремно високих температура и ниског водостаја, ЈКП „Водовод и канализација“ улаже изузетне напоре да обезбеди несметано водоснабдевање града очувањем и регенерисањем постојећих водозахвата. Апелујемо на све наше кориснике да воду троше рационално, да проверавају и одржавају своје унутрашње инсталације како бисмо спречили непотребно и прекомерно трошење овог драгоценог ресурса.

 

Светски дан вода не смемо посматрати кроз призму календарског заокруженог датума, напротив, колико је озбиљан проблем недостатак пијаће воде, тај дан морамо посматрати кроз основну карактеристику воде, као саставни елеменат природе и као такву морамо је чувати и штедети јер овај ресурс није неисцрпан. Отуда безбедност изворишта представља приоритет за функционисање града, наше заједнице данас, али и у времену које долази.