Обустављен директан контакт са корисницама услуга

На основу закључка Владе Србије од 16. марта због новонастале ситуације и предузимања мера у бoрби против ширења вируса COVID-19, ЈКП "Водовод и канализација" донело је одлуку о обустави рада са странкама путем непосредног контакта у свим објектима предузећа. Ова обустава ће трајати до дана престанка ванредног стања.

Комуникација са корисницима наших услуга одвијаће се у писаној форми, преко електронске поште и телефонским путем. Све потребне информације из делокrуга ЈКП "Водовод и канализација" могу да се добију на бројевима телефона 0800/333 021 и 021/488 3333 као и путем мејла kontakt.centar@vikns.rs.