Нови систем аутоматског прекопчавања напајања Фабрике воде

Како су се последњих годину дана дешавале честе хаварије на електро-мрежи, а које су пак захтевале одређени временски период санације, дешавало се да престане са радом и Фабрика воде, из разлога што пумпе раде на електро-погон. У тим ситуацијама долазило је некад до краткотрајних, а некад и вишесатних прекида у водоснабдевању јер је ЈКП „Водовод и канализација“ зависило од брзине оперативности радника Електродистрибуције који су задужени за отклањање хаварије.
Како би се проблеми овог типа у будућности избегли или бар свели на минимум, ЈКП „Водовод и канализација“ је, у сарадњи са Јавним предузећем „Електропривреда Србије“, у септембру претходне године увело нови систем аутоматског прекопчавања напајања Фабрике воде, који је до сада три пута успешно тестиран.
Наиме, Фабрика воде се снабдева електричном енергијом из више праваца и у случају да дође до прекида у испоруци исте на једном воду, систем се аутоматски, у року од максимално четири секунде, пребацује на следећи активан вод. У току те четири секунде пумпе престају са радом и опада ниво воде у бунарима што за последицу има привремени пад притиска у целој дистрибутивној мрежи. Када се напајање поново успостави, тачније када се систем пребаци на активан вод, потребно је минимум 20 минута да се покрене Фабрика воде, а максимално сат времена да се систем водоснабдевања стабилизује. На жалост, након хаварије било које врсте вода не може у моменту да стигне до грађана, док струја или гас могу, јер неки параметри, као што су хидраулика или притисак, морају бити испоштовани.
Овакав систем аутоматског прекопчавања много је сигурнији и успешнији од агрегата јер, на првом месту, време реакције код агрегата износи 10 – 15 минута и систему би, самим тим, требало дуже времена да се стабилизује. Надаље, агрегат тог типа морао би да буде огромних димензија, еколошки је врло проблематичан због коришћења одређених фосилних горива, његово одржавање би било веома скупо и из тих разлога нигде у свету се не користи.
Оно што је важно напоменути јесте да зграде које немају хидрофор могу привремено остати без воде и у случају краткотрајног пада притиска. Наиме, у ситуацијама редовног притиска (2,8 – 3 бара) вода из дистрибутивног система може да досегне висину до 30 м и у зградама без хидрофора, што у случају када притисак падне и за само 1 бар смањује висину притиска за више од 10 м.