Наменска потрошња воде гарант стабилног притиска

И пре званичног почетка летње сезоне ЈКП „Водовод и канализација“ апеловало је на наменску и рационалну потрошњу пијаће воде јер се током претходног викенда у систем потискивало 25% више воде него што је уобичајено. У претходна два дана, блажи пад температуре ваздуха допринео је томе да се стабилизује водоснабдевање јер се у систем потискује 1.100  литара воде у секунди што задовољава оптималне потребе града и наших корисника. Управо је то показатељ да се у појединим деловима града, током летњег периода, вода троши нерационално и ненаменски.

Подсећамо још једном да су ЈКП „Водовод и канализација“ и Град Нови Сад у претходне четири године извршили санацију појединих бунара и тиме је повећан њихов капацитет и век трајања. До сада смо са појединих бунара добијали по 20 литара сирове воде у секунди, а након утискивања нових дренова добијамо и више од 100 литара сирове воде у секунди. Захваљујући новим технологијама, добићемо додатних 270 литара у секунди сирове воде за прераду.

ЈКП „Водовод и канализација“ плански улаже у систем водоснабдевања Новог Сада, али и поред тога je важно напоменути да водени ресурс није неисцрпан и да се као такав мора рационално и наменски трошити.