Naftni derivati u kanalizaciji

Na ulivnom bazenu prečistača otpadnih voda u Stepanovićevu, juče se pojavila ozbiljnija količina naftnih derivata, najverovatnije mazuta. Brzom reakcijom naših radnika, koji su zagađenu materiju primetili još u crpnoj stanici u Ulici Biće Kesića, kanalizacioni sistem nije oštećen, a funkcionalnost prečistača je sačuvana. Sve tri crpne stanice u naselju su morale da se isključe kako bi se opasna tečnost uklonila iz bazena i lagerovala u spremnik za pražnjenje septičkih jama. Skoro pet sati je trebalo našem ljudstvu da ceo posao završi i sistem ponovo profunkcioniše, a važno je istaći da se u naselju nije osetilo da postoji problem.

Slučaj je prijavljen nadležnim službama, tečnost je uzorkovana i poslata na analizu, a za sada nije utvrđeno iz kog dela ulične kanalizacione mreže je tekućina stigla. Ovakve zagađene tečnosti mogu da oštete prečistač i trajno ugroze njegov rad, pogotovo ako se pojave u većim količinama. Postrojenje u Stepanovićevu postoji nekoliko godina i prvi put se dešava da je neko iz ovog prigradskog naselja direktno u kanalizaciju prosuo ovakvu tečnost koja se svakako ne odlaže u kanalizacioni sistem. JKP „Vodovod i kanalizacija“ ima postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i u Kovilju i Rumenki, pa očekujemo da će žitelji ovih naselja biti i ubuduće obazrivi. Takođe, poremećaj u radu malih prečistača može da izazove i direktno spajanje oluka s objekata na fekalnu kanalizaciju, koje pri tom prouzrokuje plavljenja javnih površina tokom obilnijih padavina, što nije redak slučaj u prigradskim naseljima.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ još jednom apeluje na sve sugrađane, preduzeća i kompanije da ne ispuštaju tečnosti i bacaju predmete u kanalizaciju, kojima tu nije mesto ni po jednom osnovu. Takvi necivilizovani potezi mogu da dovedu do ozbiljnih problema, pa čak i katastrofa, kojih pojedinci nisu ni svesni jer da jesu, ne bi to radili.

 

 

EnglishGermanRussianSerbian