Набавка водоводног и канализационог материјала број 29/20-С, отворени поступак

Ознака: 29/20-С

Датум објављивања: 05.10.2020.

Рок за подношење понуда: 04.11.2020. do 12.00h

Позив за подношење понуде 29-20-С

Конкурсна документација 29-20-С

EnglishGermanRussianSerbian