Набавка уређаја и апарата за електро, машинске и грађевинске радове – Отворени поступак бр. 26/20-С

Ознака: 26/20-С

Датум објављивања: 05.06.2020.

Рок за подношење понуда: 06.07.2020. do 11.00h

Позив за подношење понуда 26-20-С

Конкурсна документација 26-20-С

Одлука о додели уговора 26-20-С

EnglishGermanRussianSerbian