Набавка три комбинована путничко теретна возила бр. 07/20-С -отворени поступак

Ознака: 07/20-S

Датум објављивања: 27.01.2020.

Рок за подношење понуда: 26.02.2020. do 10.00h

Позив за подношење понуде 07-20-С

Конкурсна документација 07-20-С

EnglishGermanRussianSerbian