Набавка робе интерне кухиње – ЈНМВ 16/19

Ознака: 16/2019

Датум објављивања: 26.03.2019.

Рок за подношење понуда: 03.04.2019. do 11.30h

Позив за подношење понуда 16-19

Конкурсна документација 16-19

Одлука о додели уговора 16-19

Обавешење о закљученом уговору 16-19