Набавка опреме за управљање технолошким процесима- Отворени поступак бр. 17/20-С

Ознака: 17/20-С

Датум објављивања: 09.04.2020.

Рок за подношење понуда: 11.05.2020. do 10.00h

Позив за подношење понуда 17-20-С

Конкурсна документација 17-20-С

Одлука о додели уговора бр.17-20-С

 

EnglishGermanRussianSerbian