Набавка опреме за управљање технолошким процесима – Отворени поступак.