Набавка лиценци за рад са PLC контролерима „SIMENS“-ЈНМВ 22/19

Ознака: 22/2019

Датум објављивања: 02.04.2019.

Рок за подношење понуда: 10.04.2019. do 12.30h

Позив за подношење понуда 22-19

Конкурсна документација 22-19

Одлука о додели уговора 22-19

Обавешење о закљученом уговору 22-19