Набавка комбинованих путничко теретних возила – отворени поступак