Набавка и уградња регулационих затварача у ПС код цркве у Лединцима-ЈНМВ 38/19

Ознака: 38/2019

Датум објављивања: 16.05.2019.

Рок за подношење понуда: 24.05.2019. do 11.00h

Позив за подношење понуда 38-19

Конкурсна документација 38-19

Одлука о додели уговора 38-19

Обавешење о закљученом уговору 38-19