Набавка и уградња регулационе опреме за затварач ДН900 у ПС Нови Штранд-ЈНМН 23/19

Ознака: 23/2019

Датум објављивања: 08.042019.

Рок за подношење понуда: 16.04.2019. do 10.30h

Позив за подношење понуда 23-19

Конкурсна документација 23-19

Одлука о додели уговора 23-19

Обавешење о закљученом уговору 23-19